เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒ คณะตรวจแนะนำกิจการส่งเสริมบำรุงความรู้ ยศ.ทบ.เดินทางมาตรวจ ศกษ.ค่ายอดิศร มี พ.อ.บรรเจิด สนามทองเป็นหัวหน้าคณะฯ และมี พ.อ.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ รอง ผบ.รร.ม.ศม. , พ.อ.ยงยุทธ หาญสมศรี ผอ.กศ.รร.ม.ศม./หน.ศกษ.ค่ายอดิศร ให้การต้อนรับฯ

50826.jpg50823.jpg50828.jpg50822.jpg50827.jpg50825.jpg50824.jpg